Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Siit leiad teabe selle kohta, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid ning tagame nende kaitse, sealhulgas kui kasutad meie teenuseid domeenil murese.ee. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.

Vastutav andmetöötleja
Sinu andmete vastutav töötleja on OÜ Muresse ( 12699991 ). Aadress: Murese talu, Raassilla küla, Viljandi vald 69722, Viljandimaa; telefon: 53 44 2041; e-post: info@murese.ee

Milliseid andmeid, kuidas ja kui kaua me kasutame?

Teenuste osutamine
Selleks et sulle teenuseid osutada, s.t toimetada kohale sinu tellitud kaup ja kaubaga seotud dokumendid, võimaldada sul kauba eest tasuda, ning et sinuga vajadusel seotult teenuse osutamisega kontakteeruda, küsime sinult sinu kohta järgmised andmed:
ees- ja perenimi,
e-posti aadress,
telefoninumber,
vajadusel muud teenuse osutamisega seotud andmed.

Säilitame sinu andmed kolme aasta jooksul ajast, kui teenuseid viimati kasutasid, lähtudes eesmärgist tagada sinu ja meie lepinguliste õiguste ning kohustuste täitmine (nt kauba tagastamine; kauba garantiist tulenev; kauba tagasikutsumine; esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine), samuti et vastata sinu küsimustele seoses teenuse osutamisega.

Raamatupidamislikest nõuetest tulenevalt säilitame raamatupidamise algdokumendid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil meile vastava kauba eest tasusid.

Sõltumata eelnevast kustutame andmed viivitamata, kui langeb ära igasugune alus ja eesmärk nende edaspidiseks säilitamiseks.

Veebilehitsemise statistika ja sinu eelistused
Soovime oma veebilehti pidevalt arendada ning muuta neid veelgi enam kasutajasõbralikuks, et meie teenused vastaksid maksimaalselt meie klientide vajadustele ja eelistustele. Sel eesmärgil soovime teada, kui tihti meie veebilehte külastatakse, millist seadet ja brauserit lehitsemiseks kasutatakse, millistest regioonidest külastajad tulevad, ning milline meie veebilehel olev teave on veebilehe külastajate jaoks enim huvipakkuv. Vastavaid andmeid kasutame õigustatud huvi alusel, ning säilitame tähtajatult. Me kasutame selliseid statistilisi mitteisikustatud andmeid selleks, et analüüsida meie veebilehe külastajate trende.

Õigustatud huvi alusel jätame meelde ka Sinu tegevused ja eelistused meie veebilehtedel (Sinu keele-eelistus, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et Sa ei peaks neid korduvalt uuesti sisestama. Samuti jätame meelde teabe Sinu ostude, ostmata jäänud ostukorvi, allalaadimiste ning meie esitatud küsimustele antud vastutuste kohta, et suunata Sulle edaspidi just oma neid teenuseid ja teavet, mille vastu Sul võiks enim huvi olla. Need andmed säilitame seni, kuni meil on alus säilitada Sinu andmed kas teenuse osutamiseks (vt ülal) või otseturunduseks (vt all).

Nimetatud eesmärkidel kasutame Google Analytics’i kaudu küpsiseid (küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Sinu seadmesse, kui Sa veebilehte külastad).

Täiendava teabe Google Analytics’i tööpõhimõtete kohta leiad siit: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800

Sa võid igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Vaata selle kohta täpsemalt siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Lisaks võib sinu tegevused meie veebilehel (sh Sinu IP aadress, päringu aeg) salvestada ka server, mis majutab meie veebilehte. Ka neid andmeid kasutatakse õigustatud huvi alusel, aga vaid tehnilistel eesmärkidel tagamaks veebilehe turvalisus ja toimimine.

Sa saad kustutada kõik küpsised, mis sinu arvutis on, samuti seadistada oma brauser selliselt, et küpsiste edaspidine paigutamine ei ole võimalik. Vaata täiendavat teavet nt siit: http://www.youronlinechoices.com/. Juhime aga sinu tähelepanu, et kui sa ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult toimida või üldse toimida, sh pead veebilehe külastamisel iga kord teatud eelistusi käsitsi kohandama.

Otseturundus
Sinu nõusolekul kogume ja säilitame otseturunduse eesmärgil kasutamiseks sinu ees- ja perenime ning kontaktandmed. Kustutame need andmed kolme aasta jooksul ajast, mil nõusoleku andsid, või kui meie teenuseid viimati kasutasid, v.a kui uuendad vahepeal meie palvel oma nõusolekut.
Kui saadame sulle teavet Murese käsitöö pakkumiste, kampaaniate, ürituste ja muude tegemiste kohta, siis kasutame sinu eelistuste kohta kogutud teavet, et suunata sulle just oma neid teenuseid ja teavet, mille vastu sul võiks enim huvi olla.

Juhime tähelepanu, et sul on võimalik igal ajal loobuda oma otseturunduseks antud nõusolekust, logides sisse meie iseteenindusse, kirjutades meile või helistades.

Kes andmetele ligi pääseb?
Oleme võtnud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed sinu andmete kaitseks igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: sh isikuandmete ebaseaduslik muutmine, hävitamine, avalikustamine ja vargus.

Ettevõttesiseselt on ligipääs sinu andmetele vaid isikul, kes vajab seda sulle teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks. Näiteks veebilehe külastajate statistilistele andmetele pääsevad ligi töötajad, kes vastutavad veebilehe analüüsi ja arendamise eest.

Me ei jaga sinu andmeid kolmandate isikutega , v.a kui:
  • meil on andmete jagamiseks kolmanda isikuga sinu nõusolek;
  • see on vajalik sulle teenuse osutamiseks;
  • andmete jagamine kolmanda isikuga on meile kohustuslik tulenevalt seadusest.

Oleme sõlminud kolmandate isikutega, kes sulle teenuse osutamiseks sinu isikuandmeid töötlevad, isikuandmete töötlemise lepingu tagamaks sinu andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja andmete töötlemine vaid õiguspärastel eesmärkidel ja alustel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on turundus- ja IT-partnerid, samuti raamatupidamisteenuse osutajad, kes asuvad Euroopa Liidus või tagavad Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse nõuete täitmise.

Nii näiteks pakub Google Analytics’it Google Inc (USA ettevõtja), kellel on ligipääs andmetele, mis on kogutud Google Analytics’iga. Google Inc on ühinenud Euroopa Liidu ja USA Privacy Shield andmekaitseraamistiku põhimõtete Euroopa Liidu ja USA Privacy Shield nimekirjaga, mis tagab selle, et teenus vastab Euroopa Liidu nõutud privaatsusnõuetele. Vt täpsemalt siit: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Meie ettevõte OÜ Muresse edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio finance OÜ-le.

Sinu õigused
Kontakteerudes meiega e-posti aadressil info@murese.ee , on sul seaduses nimetatud ulatuses õigus:
  • paluda juurdepääsu enda isikuandmetele;
  • paluda enda isikuandmete parandamist;
  • paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • vaidlustada isikuandmete töötlemine;
  • nõuda andmete ülekandmist teisel teenusepakkujale.
Sinu õigus esitada kaebus
Kui sa leiad, et sinu isikuandmete töötlemisega seotud õigusi on rikutud, võid esitada kaebuse selle Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusse, kus on sinu alaline elu või töökoht, samuti Andmekaitseinspektsiooni. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.